Imię i Nazwisko: mgr Aleksandra Brzoza
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:3.30
Telefon:41 349 7167
Adres email: aleksandra.brzoza@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023