Imię i Nazwisko: mgr Grzegorz Sowiński
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:
Instytut Sztuk Wizualnych
Adres email: grzegorz.sowinski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach