Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Kamil Spryszak
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2/17
Instytut Nauk Prawnych
Telefon:41 349 6557
Adres email: kamil.spryszak@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach