Imię i Nazwisko: dr Ernest Skowron
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:330
Telefon:41 349 6354
Adres email: ernest.skowron@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023