Imię i Nazwisko: dr Tetiana Starodub
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C229
Instytut Chemii
Telefon:41 349 7058
Adres email: tetiana.starodub@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach