Imię i Nazwisko: mgr Agata Sierczyńska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A410
Telefon:41 349 6432
Adres email: agata.sierczynska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022