Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Ryszard Stefański
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:26
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Telefon:41 349 6556
Adres email: ryszard.stefanski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach