Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Piotr Słomkiewicz
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C427
Telefon:41 349 7005
Adres email: piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023