Imię i Nazwisko: Marzena Stępień
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:Portiernia
Obiekt Dom Studenta Łącznik
Telefon:41 349 7165
Adres email:
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach