Imię i Nazwisko: mgr Izabela Waliszewska-Plewa
Lokalizacja:Śląska 11A - Odyseja
Numer pokoju:UCWiR
Telefon:41 349 7878
Adres email: izabela.waliszewska-plewa@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020