Imię i Nazwisko: mgr Bożena Syzdół
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C301A
Instytut Chemii
Telefon:41 349 7052
Adres email: bozena.syzdol@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach