Imię i Nazwisko: mgr Mariola Słowińska
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:36
Telefon:41 349 6823
Adres email: mariola.slowinska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022