Imię i Nazwisko: lekarz Maciej Szczukocki
Lokalizacja:IX Wieków Kielc 19 - WO
Numer pokoju:B 2.11
Instytut Nauk Medycznych
Telefon:41 349 6932
Adres email: maciej.szczukocki@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach