Imię i Nazwisko: Ilona Sobestiańczyk
Lokalizacja:Słowackiego 114/118 - budynek dydaktyczny B
Numer pokoju:24
Telefon:44 732 7426
Adres email: ilona.sobestianczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022