Imię i Nazwisko: mgr Monika Stąpór
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:B207/206
Telefon:41 349 6630
Adres email: monika.ciszek@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023