Imię i Nazwisko: mgr Justyna Szczygielska-Brzoza
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:126
Wydział Humanistyczny
Telefon:41 349 7130
Adres email: justyna.szczygielska-brzoza@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach