Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Władysław Szczepański
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:208
Telefon:41 349 6673
Adres email: wladyslaw.szczepanski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021