Imię i Nazwisko: dr Anna Szyszka
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:104
Instytut Nauk Prawnych
Telefon:41 349 6549
Adres email: anna.szyszka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach