Imię i Nazwisko: mgr Małgorzata Szyszka
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:230
Instytut Biologii
Telefon:41 349 6347
Adres email: malgorzata.szyszka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach