Imię i Nazwisko: dr Przemysław Ślusarczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A5
Instytut Fizyki
Telefon:41 349 6488
Adres email: przemyslaw.slusarczyk@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach