Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:112
Instytut Sztuk Wizualnych
Adres email: teresa.slusarek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach