Imię i Nazwisko: dr Małgorzata Strzyż
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A414
Telefon:41 349 6112
Adres email: malgorzata.strzyz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022