Imię i Nazwisko: mgr Aleksandra Tokarczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:100
Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Telefon:41 349 6530
Adres email: aleksandra.tokarczyk@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach