Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Grzegorz Trębicki
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:210
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Telefon:41 349 6778
Adres email: grzegorz.trebicki@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach