Imię i Nazwisko: mgr Andrzej Wiśniewski
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:304
Telefon:41 349 6782
Adres email: andrzej.wisniewski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020