Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:23a
Telefon:41 349 6509
Adres email: elzbieta.trafialek@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021