Imię i Nazwisko: mgr Natalia Walkowiak
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:159
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne
Telefon:41 349 7149
Adres email: natalia.walkowiak@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach