Imię i Nazwisko: dr Przemysław Ślusarczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A5
Telefon:41 349 6488
Adres email: przemyslaw.slusarczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023