Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:202
Telefon:41 349 6662
Adres email: urszula.slusarczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023