Imię i Nazwisko: dr hab. Joanna Ślusarczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:428
Telefon:41 349 6318
Adres email: joanna.slusarczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022