Imię i Nazwisko: mgr Bożena Wierus
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:228
Pion Rektora
Telefon:41 349 6808
Adres email: bozena.wierus@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach