Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Wiesław Caban
Lokalizacja:Żeromskiego 5 - Rektorat
Numer pokoju:83
Pion Rektora
Telefon:41 349 7320
Adres email: wieslaw.caban@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach