Imię i Nazwisko: dr Anna Wira
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:39
Studium Języków Obcych
Telefon:41 349 6834
Adres email: anna.wira@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach