Imię i Nazwisko: mgr Agnieszka Wiśniewska
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:125
Wydział Humanistyczny
Telefon:41 349 7131
Adres email: agnieszka.wisniewska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach