Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Bożena Witek
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:216a
Instytut Biologii
Telefon:41 349 6362
Adres email: bozena.witek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach