Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Michał Wojciechowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:507
Katedra Matematyki
Telefon:41 349 6269
Adres email: michal.wojciechowski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach