Imię i Nazwisko: dr Dariusz Wideł
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C417
Telefon:41 349 7054
Adres email: dariusz.widel@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023