Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Waldemar Celary
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:426
Instytut Biologii
Telefon:41 349 6361
Adres email: waldemar.celary@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach