Imię i Nazwisko: dr Grzegorz Wróbel
Lokalizacja:IX Wieków Kielc 19A - MEDREH
Numer pokoju:D 2/17
Instytut Nauk Medycznych
Telefon:41 349 6965
Adres email: grzegorz.wrobel@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach