Imię i Nazwisko: mgr inż. Jacek Wilczkowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.41
Telefon:41 349 7163
Adres email: jacek.wilczkowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023