Imię i Nazwisko: mgr Jakub Chałupczak
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:124
Telefon:41 349 7148
Adres email: jakub.chalupczak@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023