Imię i Nazwisko: Krzysztof Chaba
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:219
Katedra Psychologii
Telefon:41 349 6770
Adres email: krzysztof.chaba@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach