Imię i Nazwisko: prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A317
Telefon:41 349 6366
Adres email: boguslaw.wilkomirski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023