Imię i Nazwisko: dr Oskar Wyszyński
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:358
Instytut Fizyki
Telefon:41 349 6458
Adres email: oskar.wyszynski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach