Imię i Nazwisko: mgr Bartosz Wydrych
Lokalizacja:IX Wieków Kielc 19 - WO
Numer pokoju:B 1.22
Instytut Nauk o Zdrowiu
Adres email: bartosz.wydrych@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach