Imię i Nazwisko: mgr Paweł Wójtowicz
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:17
Telefon:41 349 6605
Adres email: pawel.wojtowicz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021