Imię i Nazwisko: doc. dr Elżbieta Zając
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:453
Katedra Matematyki
Telefon:41 349 6265
Adres email: elzbieta.zajac@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach