Imię i Nazwisko: dr Agnieszka Zaremba
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:16
Pion Rektora
Telefon:41 349 6563
Adres email: agnieszka.zaremba@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach