Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Bożena Zawadzka
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:112
Instytut Pedagogiki
Telefon:41 349 6760
Adres email: bozena.zawadzka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach