Imię i Nazwisko: dr Kamil Wiśniewski
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2.24
Telefon:41 349 6623
Adres email: kamil.wisniewski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022