Imię i Nazwisko: mgr Marcin Wójcik
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:114A
Telefon:41 349 6403
Adres email: marcin.wojcik@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023