Imię i Nazwisko: mgr Patryk Zieliński
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2/18
Instytut Nauk Prawnych
Telefon:41 349 6529
Adres email: patryk.zielinski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach