Imię i Nazwisko: dr Małgorzata Wolska-Długosz
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:117
Telefon:41 349 6739
Adres email: malgorzata.wolska-dlugosz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022