Imię i Nazwisko: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:150
Telefon:41 349 6481
Adres email: malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023